Przez lata kręcenie filmów czy robienie zdjęć z powietrza wiązało się z koniecznością użycia samolotu czy też helikoptera. Problemy z ich wynajęciem w połączeniu z ogromnym kosztem takiego przedsięwzięcia przerastały nie tylko osoby prywatne, ale nawet duże firmy dysponujące zdawało by się znacznym potencjałem.

Sytuację tę diametralnie zmieniło pojawienie się dronów, bezzałogowych, zdalnie sterowanych statków powietrznych. Stosunkowo niewielkich, za to wyposażonych w kamery pozwalające uzyskiwać filmy i zdjęcia doskonałej jakości. Ze względu na swe możliwości, a co równie ważne łatwy dostęp do sprzętu i niskie koszty, drony znalazły od razu zastosowanie w wielu obszarach gospodarki czy usług.

Pojawiło się zapotrzebowanie na profesjonalne usługi dronem, powstało więc wiele firm świadczących tego typu usługi. Wśród nich także nasza firma. Oferujemy osobom prywatnym oraz firmom wszelkiego typu usługi związane z filmowaniem dronem czy też robieniem zdjęć z drana. Dysponujemy najnowocześniejszym profesjonalnym sprzętem oraz gronem doświadczonych operatorów, zarówno w sterowaniu dronami jak i w samym filmowaniu. Podejmujemy się wykonania nawet najbardziej skomplikowanych projektów.

Usługi dronem – nasza oferta

usługi dronem wrocław

Usługi dronem dla rolnictwa

Nasza firma wykonuje filmy i zdjęcia pozwalające na szybkie pomiary działek i tworzenie modeli 3D. Za pomocą dronów przeprowadzamy liczenie i identyfikacje upraw, monitorujemy ich stan, przeprowadzamy analizę witalności roślin oraz skuteczności nawożenia. Szacujemy też szkody (straty) łowieckie, a także te wynikłe na skutek różnego rodzaju zjawisk atmosferycznych (burze, susze, wzmożone opady czy gradobicia).

Usługi dronem dla leśnictwa

Posiadamy szeroką ofertę usług dronem dla leśnictwa. Obejmuje ona ogólny monitoring lasów, monitoring przyrodniczy, monitorowanie upraw leśnych i migracji zwierzyny, inwentaryzację zwierząt i roślin, ocenę stanu drzewostanu i roślinności. Dokumentujemy straty i zniszczenia w drzewostanie powstałe w wyniku różnego rodzaju kataklizmów. Zajmujemy się także oceną ryzyka pożarów, przeprowadzamy inspekcje po pożarach. Przygotowujemy ortofotomapy, mapujemy i obliczamy powierzchnię działek, inwentaryzujemy leśną infrastrukturę drogową. Wykrywamy nielegalne wysypiska śmieci czy przypadki nielegalnego wyrębu.

Usługi dronem dla łowiectwa

Świadczymy usługi dla kół łowieckich związane z szacowaniem szkód łówieckich, liczebnością oraz stanem zwierzyny na terenie łowieckim koła. Ujawniamy także nielegalne nęciska i urządzenia łowieckie, przeprowadzamy kontrolę stanu technicznego urządzeń łowieckich, pomagamy w poszukiwaniu postrzałków. Nasze drony dostarczają danych niezbędnych do planowania map pędzeń na polowaniach zbiorowych. Opracowujemy fotomapy łowiska umożliwiające tworzenie map przejść zwierzyny pomocnych w rozmieszczaniu na łowisku zwyżek i ambon.

Usługi dronem dla budownictwa

Usługi dronem dla budownictwa oferujemy na każdym etapie realizacji inwestycji. Od gromadzenia danych potrzebnych na etapie projektowym, poprzez monitoring przebiegu prac, inspekcję przy odbiorze zrealizowanej inwestycji, po monitoring prawidłowości eksploatacji (np. badania termowizyjne). Przeprowadzamy też z użyciem dronów inspekcje istniejących już obiektów budowlanych, w tym obiektów zabytkowych. Realizujemy także filmy promujące inwestycje. Nasze usługi polecamy szczególnie inwestorom i wykonawcom inwestycji wielkopowierzchniowych i wieloobiektowych.

Usługi dronem dla firm deweloperskich i rynku nieruchomości

Poza opisanymi wyżej usługami dla budownictwa deweloperom i firmom działającym na rynku nieruchomości świadczymy przede wszystkim usługi związane z przygotowaniem materiałów promocyjnych i reklamowych. Nic tak wspaniale nie uwypukla walorów inwestycji czy działek jak dobrze nakręcony dronem film, pokazujący obiekty, czy też jego zdjęcia z lotu ptaka. Dla firm deweloperskich czy zajmujących się sprzedażą nieruchomości wykonujemy także inwentaryzacje obiektów oraz zdjęcia i filmy do sporządzania wizualizacji planowanych obiektów.

Usługi dronem dla dla biur projektowych i urbanistycznych

Wykonujemy dla biur projektowych i zajmujących się urbanistyką filmy i zdjęcia pomocne przy sporządzaniu map i planów zagospodarowania terenu.

Usługi dronem dla jednostek samorządowych, gmin, miast, urzędów

W ramach usług dronem dla samorządów lokalnych kręcimy filmy reklamujące region, jego walory turystyczne, czy też konkretne obiekty położone na nim. Nasze filmy stanowią też doskonały materiał promocyjny służący przyciągnięciu nowych inwestorów do regionu.

Usługi dronem dla sektora energetycznego

Usługi dla firm energetycznych to przede wszystkim inspekcja z drona sieci elektroenergetycznych, ich przeglądy i inwentaryzacja. Oczywiście prace odbywają się bez konieczności wyłączania linii. Oceniamy także stan zadrzewienia w okolicach linii przesyłowych i zagrożenia się z nim wiążące. Zajmujemy się także tzw. rozciąganiem linki wstępnej podczas budowy nowych linii, umieszczamy na liniach markery (odstraszacze na ptaki, flagi ostrzegawcze itp.)

Usługi dronem dla przedsiębiorców, firm i zakładów przemysłowych

Nasze zdjęcia i filmy z dronów stanowią doskonałe materiały promocyjne przedsiębiorst i firm. W jednym kadrze możemy przedstawić z atrakcyjnej wizualnie perspektywy całą strefę gospodarczą firmy. Oczywiście wykonujemy dla firm także usługi czysto techniczne, jak inwentaryzacje, przeglądy, oceny stanu technicznego, czy też związane z nadzorem.

Usługi dronem dla geodezji

W ramach usług dronem dla geodetów współpracujemy przy sporządzaniu ortofotomap. W trakcie nalotów sporządzamy także tzw. chmury punktów czy dokumentujemy stany obiektów. Dzięki naszym usługom geodeta może w prosty i szybki sposób przeprowadzić wywiad terenowy, aktualizować do celów projektowych mapy, uzupełniać pomiary gdy część elementów została pominięta w trakcie pomiaru terenowego, dokumentować miejsce pracy, zdalnie analizować przebieg granic i ich zgodność z ewidencją, kontrolować postęp prac budowlanych. Na podstawie zdjęć z drona może też obliczać objętości np. hałd czy nasypów, tworzyć model terenu do projektów w 3D. Zdjęcia terenu zrobione z drona z powodzeniem mogą też zastąpić szkice polowe.

Usługi dronem w archeologii i geologii

Nasze usługi przyspieszają znacznie prowadzenie prac terenowych, szczególnie w trudnodostępnym terenie. Dostarczają danych do sporządzania map geologicznych i planowania umiejscowienia stanowisk i prowadzenia prac archeologicznych.

Usługi dronem dla firm eventowych, organizatorów imprez masowych i koncertów

Ten segment usług dronem obejmuje rejestrację całości wydarzenia a także czuwanie nad jego przebiegiem. W przypadku imprez firmowych jako atrakcję oferujemy wszelkiego rodzaju pokazy latania dronem, warsztaty na których uczestnicy próbują swych sił w kierowaniu draonem a także loty dronem FPV.

Fotografia weselna, filmy z wesela

Współpracujemy z firmami zajmującymi się fotografią weselną, wykonując zdjęcia i filmy dronem z ceremonii ślubnej i wesela, stanowiących część realizowanego przez fotografa weselnego projektu. Na życzenie klienta podejmujemy się także realizacji całości filmu czy dokumentacji zdjęciowej.

Usługi dronem dla instytucji naukowych

Na zlecenie uczelni, szkół wyższych, instytutów naukowych i badawczych wykonujemy zdjęcia i filmy stanowiące wsparcie prowadzonych w tych instytucjach prac i badań naukowych, szczególnie prac terenowych i środowiskowych. Nasze drony oddają naukowcom nieocenione usługi w przypadku badania migracji zwierząt, drzewostanów, badaniu liczebności zwierząt, szczególnie ptaków, monitoringu przyrodniczego i inwentaryzacji przyrodniczej. Wspierają także pracę archeologów.

Usługi dronem FPV

Dla chętnych organizujemy loty dronami FPV. Ta usługa cieszy się szczególnym powodzeniem wśród uczestników wszelkiego typu imprez firmowych czy regionalnych, dlatego też naszymi najczęstszymi klientami w przypadku usług dronem FPV są organizatorzy takich eventów. Drony FPV wykorzystywane są także wszędzie tam, gdzie klient z tych czy innych względów pragnie samemu obejrzeć teren czy obiekt z perspektywy lotu ptaka.