Dotacje unijne Wrocław

Jak przygotować się do wnioskowania o dotacje unijne?

Wszyscy wiemy doskonale, że dotacje unijne to wielka szansa rozwoju dla wielu przedsiębiorstw. Nic zatem zaskakującego w tym, że każdego roku tak wiele polskich firm ubiega się o wsparcie unijne. Jeśli i Twoja firma ma zamiar złożyć wniosek o dotacje, mamy dla Ciebie kilk rada. Rzecz w tym, że firmy, które chciałyby wykorzystać dotacje do dalszego rozwoju, powinny się do tego odpowiednio przygotować.

Chyba każdy ma świadomość tego, że dotacje bardzo często przyznawane są firmom, które wykorzystują w swojej działalności nowe technologie. To wcale nie problem. Wykorzystanie innowacyjnych technologii można wykazać w zasadzie w przypadku każdej branży. Jeśli tylko to możliwe, warto z pewnością poprzeć swój wniosek zarejestrowanymi wzorami przemysłowymi i użytkowymi.

Firmę należy przygotować do wnioskowania o dotację także pod względem kondycji finansowej. Nie da się zaprzeczyć, że przedsiębiorstwa, które mają płynność finansową lub po prostu mogą liczyć na finansowanie inwestycji (kredyt lub pożyczka) mają większe szanse na dotacje unijne. Choćby z tego względy warto zadbać o kondycję finansową firmy. Strata finansowa w poprzednim roku rozliczeniowym może zaprzepaścić szanse firmy na wsparcie unijne.

Bardzo ważna jest odpowiednia strategia działania. Zasadniczo warto wnioskować o wsparcie unijne tylko w przypadku projektów, które firma i tak by zrealizowała, nawet bez pomocy ze strony UE. Zanim złożysz wniosek o dotacje, zrób rozeznanie rynku. Możesz także jaka najbardziej rozpocząć już prace badawczo-rozwojowe we współpracy z jakąś uczelnią wyższą. To znakomity sposób, by uzyskać dodatkowe punkty.

Zdecydowanie powinno się zadbać także o wizytówkę firmy. W dzisiejszych czasach, kiedy mowa o wizytówce firmy, chodzi o jej stronę internetową. Dlaczego to właściwie takie ważne? Na etapie wnioskowania o dotacje, oceniający nie mają w zasadzie żadnej innej możliwości zapoznania się z profilem danej firmy. Stąd też warto dołożyć starań, aby strona była czytelna, przejrzysta i przede wszystkim zawierała wartościowe informacje.

Dotacje z Unii Europejskiej na promocję firmy. Czy to możliwe?

Nie da się zaprzeczyć, że dotacje unijne to bardzo duża pomoc dla wielu firm różnej wielkości. Jeśli planujesz zacząć działalność lub wdrożyć jakiś innowacyjny projekt w ramach wykonywanej działalności, zdecydowanie warto pomyśleć o tym, czy istnieje w ogóle możliwość pozyskania funduszy unijnych na ten cel. Tym razem chcielibyśmy poruszyć temat dotacji unijnych na promocje firmy. Czy można w ogóle wykorzystać pozyskane środki na promocję?

To bardzo ciekawa kwestia! Warto pamiętać o tym, że reklama czy promocja firm nie są inwestycją w rozumieniu unijnym. Koszty z tym związane traktowane są tak samo, jak wynagrodzenia dla pracowników czy opłacanie kosztów księgowych. Mówiąc inaczej, są to po prostu koszty bieżące działalności gospodarczej, na które nie ma dotacji unijnej.

Zasadniczo warto pamiętać, że promocja jako taka jest dopuszczalna jako element projektu (1-10%). Jednak w tym konkretnym przypadku chodzi nie o promocje firmy same w sobie, a o promowanie rezultatów unijnego projektu. Z drugiej strony jednak, jeśli podejdziemy do tego kreatywnie, można wykorzystać to do promocji firmy. Ostatecznie w materiałach promujących projekt musi paść nazwa firmy.

Chcesz przeznaczyć dotację na jednoznaczną promocję firmy w mediach społecznościowych, prze artykuły prasowe lub poprzez kampanię SEO? Takiej możliwości nie ma. Jednak możesz ubiegać się o preferencyjną pożyczkę w ramach funduszy unijnych. To również sensowne rozwiązanie dla osób, którym zależałoby na środki na bardziej kompleksową promocję swojej firmy.

Inaczej wygląda juz sytuacja w przypadku firm, które chcą wejść na rynek zagraniczny. Można jak najbardziej liczyć na pozyskanie środków w związku z promocja zagraniczna oferowanych produktów lub usług. W takim przypadku można wykorzystać środki unijne np. do sfinansowanie usług doradczych związanych z wejściem na zagraniczny rynek, misji gospodarczej czy wyjazdów pracowników na targi branżowe. Jedno jest pewne, jeśli chcesz, aby Twoje przedsiębiorstwo mogło się rozwijać cna zagranicznych rynkach, jak najbardziej możesz liczyć na środki unijne.

Jak rozliczać dofinansowanie z Unii Europejskiej?

Dotacje unijne to bardzo dobry sposób na przyspieszenie rozwoju swojej firmy. Jeśli Twoja firma chce zrealizować jakiś innowacyjny projekt, naprawdę warto złożyć wniosek o dotacje. Pamiętajmy jednak, że dotacje unijne dla firm, chociaż mają naprawdę wiele zalet, to jednocześnie wiążą się z wieloma formalnościami. Tym razem zastanowimy się nad tym, jak rozliczać dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Warto zaznaczyć, że prawidłowe rozliczanie dotacji unijnych nie zalicza się do najprostszych zadań. Prawidłowe rozliczanie, a tym samym także prowadzenie księgowości, jest bardzo pracochłonne. Do tego trzeba mieć świadomość, że wymogi co do różnych projektów unijnych stale się zmieniają. Bywa nawet, że ustalone raz procedury zmieniają się w ramach tego samego projektu w przeciągu roku czy dwóch.

Często stosowanym rozwiązaniem jest podział kont. Na jednym koncie znajdują się środku przeznaczone do realizacji projektu z Unii, na drugim zaś środki firmowe na dany projekt. Są oczywiście takie koszty, których właściwa kwalifikacja nie nastręcza żadnych trudności. Są jednak również i takie koszty, które nie tak łatwo przyporządkować do kosztów projektu lub kosztów ponoszonych normalnie przez firmę. Chodzi tutaj np. o koszty wynajmu lokalu, koszty usług prawnych, księgowych, wynagrodzenia pracownicze itd. W takim przypadku w ewidencji księgowej konieczne jest zachowanie odpowiednich proporcji pomiędzy wkładem własnym firmy a dofinansowaniem pozyskanym z Unii Europejskiej. Sporym problemem jest również właściwe ewidencjonowanie wszelkich środków trwałych, które firma bywa w ramach podjętego projektu unijnego. Gdy chodzi o środki trwałe zakupione w ramach projektu, zakup ten musi być potwierdzony stosownym dokumentem OT. Następnie może być ujęty w ewidencji środków trwałych.

Nie da się zaprzeczyć, ze rozliczanie dotacji unijnych nie należy do najprostszych zadań. Warto zatem zadbać o to, by zajmował się tym doświadczony specjalista, który posiada stosowane kwalifikacje i doświadczenie. To bardzo ważne z punktu widzenia prawidłowej realizacji projektu unijnego.

Promesa kredytowa a dotacje unijne

Chyba wszyscy zgodzą się z tym, że dotacje unijne mają wiele zalet. Przede wszystkim jest to znakomite rozwiązanie dla firm, którym zależy na dynamicznym rozwoju. Jednak, aby otrzymać pieniądze z Unii Europejskiej, trzeba zaplanować innowacyjny projekt i złożyć wniosek. Oczywiście najlepiej byłoby, gdyby wniosek został wypełniony z pomocą profesjonalistów. To gwarancja, że nie będzie w nim żadnych uchybień formalnych.

Warto mieć świadomość, że dotacje unijne przyznawane są wyłącznie w przypadku takich projektów, które zostałyby zrealizowane nawet bez wsparcia unijnego. W praktyce oznacza to, że firmy muszą dysponować jakimiś środkami lub też być w stanie pozyskać inne finansowanie. Przyda się zatem promesa kredytowa. To bardzo często jeden z załączników do wniosku o dotacje unijne.

Czy promesa kredytowa jest obligatoryjna, kiedy firma ubiega się o dofinansowanie z Unii Europejskiej? To pytanie zadaje sobie wielu przedsiębiorców, którzy zainteresowani są pozyskaniem dodatkowych środków z Unii. Trzeba sobie uświadomić, że promesa kredytowa ma stanowić swego rodzaju potwierdzenie finansowania projektu. Mówiąc inaczej, projekty z promesą to takie projekty, które faktycznie mogą zostać zrealizowane.

Promesa kredytowa nie jest jednak obligatoryjna. Projekt może zostać oceniony pozytywnie również w przypadku, gdy firma posiada inne źródło finansowania. Chodzi o to, aby zdolność do realizacji zakładanego projektu została pod względem finansowym oceniona pozytywnie. Jeśli zatem firma posiada zgromadzone środki pieniężne np. na lokacie lub jest w stanie zaprezentować pozytywne prognozy finansowe, które potwierdzają wyniki historyczne, jest duża szansa na to, że sam projekt zostanie oceniony pozytywnie, co zaowocuje przyznaniem dotacji.

A co jeśli firma nie ma promesy kredytowej ani nie dysponuje odłożonymi środkami? Czy w takim przypadku możliwe jest uzyskanie dotacji? Zasadniczo tak. Aby uzasadnić, że realizacja projektu z punktu widzenia finansów jest możliwa, można załączyć gwarancję, poręczenie lub oświadczenie inwestorów.

Dotacje unijne to także zobowiązania

Często podkreśla się, że dotacje unijne to wielka szansa dla przedsiębiorstwa. Tak jest w istocie. Warto jednak pamiętać i o tym, że korzystanie ze wsparcia unijnego wiąże się z szeregiem istotnych zobowiązań. W naszym wpisie postaramy się pokrótce omówić najważniejsze zobowiązanie, z którymi muszą sie liczyć firmy korzystające z dotacji europejskich.

Po podpisaniu umowy firma musi przede wszystkim zwrócić baczną uwagę na przechowywanie wszystkich związanych z realizowanym unijnym projektem dokumentów. Wszystkie związane z projektem czynności muszą być oczywiście odpowiednio udokumentowane. Stąd też warto gromadzić wszystkie umowy, zlecenia i faktury – będą one potrzebne podczas kontroli postępów w realizacji projektu.

Kontrole to bardzo ważna sprawa, gdy chodzi o dotacje unijne. Korzystając ze wsparcia europejskiego, nie da się tego uniknąć. Najczęściej kontrole tego typu przeprowadzane są przed wypłatą ostatniej transzy dofinansowania. Zazwyczaj taka kontrola trwa do kilku dni – tutaj wiele zależy od konkretnego projektu. Warto pamiętać, że kontrole mogą mieć miejsce także po zamknięciu poszczególnych etapów realizowanego projektu. Stąd też bardzo ważne jest właściwe przechowywanie dokumentów.

Firmy korzystające z dotacji unijnych muszą pamiętać także o zasadzie trwałości projektu. Jeśli chodzi o duże przedsiębiorstwa, zasada ta obowiązuje przez pięć lat od ukończenia danego projektu. Natomiast w przypadku mniejszych firm chodzi o trzy lata. Zgodnie z zasadą trwałości projektu należy przez ten okres utrzymać efekty projektu, które zadeklarowane były we wniosku o dotacje. Oznacza to, że nie można ani sprzedać maszyn potrzebnych do realizacji projektu ani zmienić zastosowania hali produkcyjnej.

Kolejna ważna zasada to obligatoryjne oznakowanie i promocja efektów danego projektu unijnego. Oznaczenia tego typu obejmują, określony w wytycznych znak Funduszy Europejskich oraz nazwę danego projektu. Jeszcze przed podpisaniem umowy warto zapoznać się z oznaczeniami, które obowiązują w danym projekcie.

Kiedy konieczny jest zwrot dotacji?

Chyba nikt nie zaprzeczy, że dotacje unijne to szansa dla firm, którym zależy na dalszym, intensywnym rozwoju. Niestety okazuje się, że ciągle jeszcze wiele firm, które pozyskały dotacje na swoją działalność w zakresie innowacji, musi oddać kwotę dotacji. Dlaczego właściwie tak się dzieje? Najczęściej z tego powodu, że innowacyjny projekt (na który pozyskane zostały innowacje) nie doszedł do skutku.

Warto w tym miejscu zastanowić się nad tym, dlaczego właściwie firmy nie realizują projektów unijnych. Według ekspertów przyczynia się do tego fakt, że samo aplikowanie po środki unijne trwa stosunkowo długo. Najczęściej od momentu złożenia wniosku do pozyskania środków upływa nawet kilka miesięcy. I to jest problem. Bo niestety zdarza się tak, że wnioskodawca czeka na dotację unijną na wdrożenie innowacji. A w tym samym czasie jego konkurencja realizuje ten sam lub podobny innowacyjny projekt bez wsparcia unijnego. W efekcie działania, na którego wnioskowano o dotacje, nie są już innowacją. Nie zawsze natomiast możliwe jest wprowadzenie zmian w umowie, trzeba zatem realizować projekt odpowiadający złożonemu wnioskowi.

Jakie jeszcze problemy z realizacją inwestycji się pojawiają? Nie powinniśmy oczywiście zapominać o ekspansji zagranicznej. Do konieczności zwrotów dotacji przyczyniają się także szeroko pojmowane czynniki rynkowe, które wiążą się ze zmianami otoczenia danej firmy. Mowa tutaj chociażby o utracie rynku docelowego rynku albo ogólne spowolnienie gospodarcze. Tego rodzaju problemy mogą doprowadzić do problemów z płynnością finansową beneficjentów. W efekcie dochodzi do zatrzymania realizacji projektów. Innym problemem, który może spowodować zatrzymanie inwestycji, są także problemy proceduralne – bywa przecież, że na konkretne działania potrzebne są pozwolenia. I nawet jeśli takie pozwolenie zostanie wydane, to zdarza się, że ma to miejsce za późno, aby można było we właściwy sposób zrealizować dotowany projekt. I w takim przypadku niezbędny jest zwrot środków. Środki te wykorzystywane są na wsparcie przedsiębiorstw znajdujących się na liście rezerwowej.

Dotacje unijne za współpracę z zewnętrznymi audytorami

Każdego roku wiele firm z różnych sektorów szuka możliwości na pozyskanie unijnych środków na dalszy rozwój. Jeśli jesteście zainteresowani pozyskaniem dotacji, możecie wziąć pod uwagę skorzystanie z pomocy zewnętrznych audytorów lub doradców. Jeśli skorzystanie z usług audytów z zewnątrz, możecie liczyć nawet na 100 000 zł dotacji unijnych na przygotowanie strategii wzorniczej.

O dotacje tego rodzaju mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w Polsce wschodniej, czyli w województwach: warmińsko-mazurskim, lubelskim, podlaskim, podkarpackim oraz świętokrzyskim. Oferta dotyczy firm, które:

– mają za sobą co najmniej jedne zamknięty rok obrotowy (min. 12 miesięcy);
– w przeciągu ostatnich trzech lat w co najmniej jednym roku obrotowym osiągnęły przychody sprzedażowe w wysokości 600 000 zł lub wyższe;
– w ostatnim roku obrotowym zatrudniły co najmniej 5 pracowników.

Aby otrzymać dotację unijną trzeba wykazać się nie tylko spełnieniem wymogów formalnych, ale także motywacją do wprowadzenia zmian w przedsiębiorstwie. Jakiego rodzaju to zmiany? Chodzi np. o modyfikacje w zakresie wygładu, zastosowania, funkcjonalności, oznaczeń, dróg marketingowych, sposoby pozyskiwania klientów itd. Dlaczego to tak ważne? Dotacje, o których mówimy, mają trafiać do tych przedsiębiorców, którzy postanowią wprowadzić zmiany w stosowanym wzornictwie.

Jeśli chcesz ubiegać się o te środki, pamiętaj, że niezbędny jest audyt wzorniczy przeprowadzony przez audytorów zewnętrznych. To właśnie na podstawie tego zewnętrznego audytu zostanie opalcowana strategia wzornicza do wdrożenia. Wydatki związane ze skorzystaniem z tej usługi to koszty kwalifikowane. Ze względu na ich poniesienie firma może trzymać dofinansowanie w wysokości do 100 000 zł. Dofinansowanie możesz otrzymać na wdrożenie strategii wzorniczej, czyli de facto na przeprowadzenie wszystkich działań, które pozwolą na wprowadzenie na rynek innowacji. Jedno jest pewne, na pewno warto wziąć tę możliwość pod uwagę – to środki, które na pewno przydadzą się firmom zainteresowanym dalszym rozwojem.

Fotowoltaika – dotacje unijne

Wszyscy wiemy doskonale, że dotacje unijne mogą być dla wielu firm i osób fizycznych dużym zastrzykiem finansowym. Tum razem chcielibyśmy omówić temat dotacji na fotowoltaikę w roku 2018. Chcesz korzystać z ogniw fotowoltaicznych, ale brak Ci środków? To nie problem! Może warto złożyć wniosek o dotacje unijne? W naszym artykule dowiesz się więcej na temat dotacji unijnych na fotowoltaikę.

W tym miejscu warto podkreślić, że szeroko rozumiane odnawialne źródła energii zaliczają się do obszarów intensywnie promowanych przez Unię Europejską. W praktyce oznacza to, że jak najbardziej można starać się także o dotacje unijne na fotowoltaikę. W okresie 2014-2020 przeznaczono na dotacje z tego tytułu ogromne środki. Warto zatem złożyć wniosek o dotacje.

Skąd pozyskać dotacje na fotowoltaikę 2018? To pytanie zadaje sobie na pewno wiele osób zainteresowanych tym tematem. Jeśli chodzi o dofinansowanie odnawialnych źródeł energii, za zadania z tego zakresu odpowiada Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na systemy fotowoltaiczne mogą pozyskać dofinansowanie zarówno osoby fizyczne, jak i firmy.

Na co właściwie można otrzymać dofinansowanie? Generalnie chodzi o sfinansowanie zakupu oraz montażu nowoczesnych systemów fotowoltaicznych. Można liczyć na dotacje w wysokości do 40% poniesionych kosztów i do kwoty 8 000 zł – tak to wygląda w przypadku osób fizycznych. Osoby z dobrą zdolnością kredytową mogą liczyć ponadto na uzyskanie pożyczki z wyjątkowo niskim oprocentowaniem.

Dlaczego warto zdecydować się na system fotowoltaiczny? Następujące argumenty przemawiają za tym rozwiązaniem:
– systemy fotowoltaiczne umożliwią darmową produkcje energii elektrycznej. Nadwyżkę prądu można odsprzedać do sieci;
– tego typu instalacje są przyjazne środowisku naturalnemu. Instalacje fotowoltaiczne pozwalają na znaczne ograniczenie emisji szkodliwych gazów do atmosfery;
– użytkowanie instalacji fotowoltaicznej jest bezobsługowe, zakłada się, że nowoczesne systemy tego typu mogą działać bezawaryjnie nawet przez 30 lat.